Yksilön taidot -työpaja. KARBIINI 1

12.11.2022

TULOSSA. AJANKOHTA JA PAIKKA VAHVISTETAAN MYÖHEMMIN

Luodaan perusta dynaamisen aseenkäsittelyn ja ammunnan harjoittelulle kiväärillä.


TULOSSA. AJANKOHTA JA PAIKKA VAHVISTETAAN MYÖHEMMIN

"Työpaja: opetuksessa työpaja tarkoittaa lyhyttä intensiivikurssia, seminaaria tai tapaamisia, joissa painopiste on vuorovaikutuksella ja tiedonvaihdolla."

Yksilön taidot - Karbiini 1 -kurssi sopii henkilölle, jolla on jo perustaitoja kiväärin tai karbiinin käsittelyyn, mutta joka haluaa viedä harjoittelunsa toiminnallisempaan suuntaan. Kurssilla harjoitellaan aseenkäsittelyyn ja ammuntaan liittyviä tekniikoita ja luodaan perusta yksilön taitojen jatkuvaan kehittämiseen kiväärillä.

Kurssilla koulutettavat tekniikat ovat maailmalla, kuten Suomessakin, toimiviksi todettuja ja sovellettavissa erilaisissa toimintaympäristöissä. Kurssi sopii tämän vuoksi niin toiminnallisten kilpa-ammuntalajien (IPSC, SRA) harrastajille, reserviläisille kuin työssään asetta kantavillekin.

Kurssilla ei kouluteta viranomaistaktiikkaa.


Kurssin sisältöä:

-4 turvallisen ammunnan perussääntöä - kertaus

-Kurssin turvallisuusohjeet ja harjoitteisiin liittyvät komennot (lataa ase, tyhjennä ase ja tyhjän aseen tarkastaminen)

-ampuma-asennot ja ase- /valmiusotteet

-hihnan käyttö

-tähtäinkuvan ottaminen ja tähtäin -piippulinja -erotuksen huomioiminen

-häiriönpoisto ja lippaanvaihto

-useampi maali

-suojan tai rakenteiden käyttö ammunnassa

...

Kurssin sisällön vaativuutta ja painopistettä voidaan muovata kurssilaisten toiveiden ja taitotason mukaisesti ja sisältökokonaisuutta käydään läpi siinä laajuudessa kuin turvallisesti ja ajankäytöllisesti on mahdollista. Tarkoitus ei ole hosuen kahlata läpi kaikkea oppimisen edellytyksistä tinkien. Kurssilla harjoitteet suoritetaan kylmäharjoitteluna sekä kovapanosammuntana.


Kurssille mukaan tarvitset:

-Itselataavan (TT3) kiväärin

-Asehihnan

-3 kiväärin lipasta (voit osallistua myös 10 ptr lippailla)

-300 patruunaa (arvioitu kulutus n. 200 ptr osallistujaa kohden)

-Henkilökohtaiset suojavälineet (kuulo- ja näkösuojaus)

-Vapaavalintainen sää- ja muut olosuhteet huomioiva varustus sekä vaatetus, jonka kanssa ei tarvitse hienostella. Suositellaan varustusta, joka tukee harjoittelua (esim. TST-varustus, kisavarustus tms).

-Vakuutus, joka kattaa ammunnan harjoittelun (esim. SAL -lisenssi)

-Juotavaa ja eväät.


Kurssin hinta 110 € / osallistuja


HUOM!

Suorittamalla Karbiini 1 -kurssin olet oikeutettu osallistumaan Karbiini 2 -kurssille. Karbiini 2 -kurssille osallistumisen edellytyksenä on Karbiini 1 -kurssin (tai vastaavan tasoisen muun kurssin) suorittaminen, muu osoitus riittävästä taitotasosta tai aseen kantaminen työtehtävissä. 


VOIT ILMOITTAUTUA KURSSILLE ALLA OLEVALLA LOMAKKEELLA!

Ilmoittautumisen jälkeen saat muutaman päivän sisällä laskun kurssista.