Yksilön taidot -työpaja. PISTOOLI 2

09.10.2022

9.10.2022 Ilmoittautuminen suljettu


Ilmoittautuminen suljettu.

"Työpaja: opetuksessa työpaja tarkoittaa lyhyttä intensiivikurssia, seminaaria tai tapaamisia, joissa painopiste on vuorovaikutuksella ja tiedonvaihdolla."

Yksilön taidot - Pistooli 2

Pistooli 2 -kurssilla kerrataan jo opittua ja sovelletaan pistooliammunnan perusteita vaativampiin ampuma-asentoihin, vaikeampiin tilannesidonnaisiin tekniikoihin sekä monta eri asiaa yhdistäviin kokonaisharjoitteisiin. Vaikeammilla harjoitteilla on mahdollista, kilpailuihin osallistumisen ohella, löytää niitä kipukohtia, joihin omassa harjoittelussa on syytä kulloinkin keskittyä. 

Kurssi soveltuu niille, joilla on jo aktiivinen harrastustausta pistoolilla ampumisesta, mutta jotka haluavat syventää osaamistaan ja löytää kenties uutta intoa ja inspiraatiota harjoitteluun haastavampien harjoitteiden ja syvemmän ymmärryksen kautta. Kurssi sopii kilpa-ampujille, reserviläisille ja myös työssään asetta kantaville.


Kurssin sisältöä:

-4 turvallisen ammunnan perussääntöä - kertaus

-Kurssin turvallisuusohjeet ja harjoitteisiin liittyvät komennot (lataa ase, tyhjennä ase ja tyhjän aseen tarkastaminen)

-Pistooli 1 -kurssin sisällön kertaus

-Liikkeestä ampuminen

-Useiden perättäisten laukauksien ampuminen, monta maalia

-Suojan käyttö

-Suunnattu laukaus ja retentiosta ampuminen

-Vaikeat ampuma-asennot

-Heikolla kädellä ampuminen

-Yllämainittujen asioiden yhdistäminen soveltavilla harjoitteilla

...

Kurssin sisällön vaativuutta ja painopistettä voidaan muovata kurssilaisten toiveiden ja taitotason mukaisesti ja sisältökokonaisuutta käydään läpi siinä laajuudessa kuin se turvallisesti ja ajankäytöllisesti on mahdollista. Tarkoitus ei ole hosuen kahlata läpi kaikkea oppimisen edellytyksistä tinkien. Kurssilla harjoitteet suoritetaan kylmäharjoitteluna sekä kovapanosammuntana.

Kurssille mukaan tarvitset:

-Itselataavan (TT3) pistoolin

-Kotelon pistoolille ( EI IWB -koteloita tälle kurssille )

-3 pistoolin lipasta

-300 patruunaa (arvioitu kulutus n. 200-300 ptr osallistujaa kohden)

-Henkilökohtaiset suojavälineet (kuulo- ja näkösuojaus)

-Vapaavalintainen sää- ja muut olosuhteet huomioiva varustus sekä vaatetus, jonka kanssa ei tarvitse hienostella. Suositellaan varustusta, joka tukee harjoittelua (esim. TST-varustus, kisavarustus tms).

-Vakuutus, joka kattaa ammunnan harjoittelun (esim. SAL -lisenssi)

-Juotavaa ja eväät.


Kurssin hinta 110 € / osallistujaIlmoittautumisen jälkeen saat muutaman päivän sisällä laskun kurssista.

Varaa paikkasi ajoissa! Kurssille otetaan 12 osallistujaa.


HUOM!

Pistooli 2 -kurssille osallistumisen edellytyksenä on Pistooli 1 (tai vastaavan tasoisen muun kurssin) suorittaminen, muu osoitus riittävästä taitotasosta (esim. kauemmin jatkunut harrastus) tai aseen kantaminen työtehtävissä.

Ilmoittautuminen suljettu